Orphanet: sequestosome 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SQSTM1 - sequestosome 1

 • Synonim(y) : A170, autophagy receptor p62, p60, p62, p62B
 • Poprzednie symbole i nazwy : OSIL, PDB3, Paget disease of bone 3, oxidative stress induced like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q35.3
 • OMIM: 601530
 • HGNC: 11280
 • UniProtKB: Q13501
 • Genatlas: SQSTM1
 • Ensembl: ENSG00000161011
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q13501
 • LOVD: SQSTM1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.