Orphanet: golgi SNAP receptor complex member 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GOSR2 - golgi SNAP receptor complex member 2

 • Synonim(y) : Bos1, GS27
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.32
 • OMIM: 604027
 • HGNC: 4431
 • UniProtKB: O14653
 • Genatlas: GOSR2
 • Ensembl: ENSG00000108433
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O14653
 • LOVD: GOSR2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.