Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class N
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGN - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class N

 • Synonim(y) : MCD4, MDC4, PIG-N
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphatidylinositol glycan, class N
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q21.33
 • OMIM: 606097
 • HGNC: 8967
 • UniProtKB: O95427
 • Genatlas: PIGN
 • GenCC: PIGN
 • Ensembl: ENSG00000197563
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95427
 • LOVD: PIGN

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.