Orphanet: Nalpha acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NAA10 - N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit

 • Synonim(y) : DXS707, TE2
 • Poprzednie symbole i nazwy : ARD1, ARD1 homolog A, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1 homolog, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300013
 • HGNC: 18704
 • UniProtKB: P41227
 • Genatlas: ARD1A
 • Ensembl: ENSG00000102030
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P41227
 • LOVD: NAA10

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.