Orphanet: adenosine kinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ADK - adenosine kinase

 • Synonim(y) : Adenosine 5'-phosphotransferase, AK
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.2
 • OMIM: 102750
 • HGNC: 257
 • UniProtKB: P55263
 • Genatlas: ADK
 • Ensembl: ENSG00000156110
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P55263
 • LOVD: ADK

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.