Orphanet: histidyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HARS - histidyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : HisRS, Histidine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Jo‐1 antigen
 • Poprzednie symbole i nazwy : USH3B, Usher syndrome 3B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q31.3
 • OMIM: 142810
 • HGNC: 4816
 • UniProtKB: P12081
 • Genatlas: HARS
 • Ensembl: ENSG00000170445
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P12081
 • LOVD: HARS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.