Orphanet: GATAD1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GATAD1 - GATA zinc finger domain containing 1

 • Synonim(y) : FLJ22489, Ocular development associated gene, ODAG, RG083M05.2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q21.2
 • OMIM: 614518
 • HGNC: 29941
 • UniProtKB: Q8WUU5
 • Genatlas: GATAD1
 • Ensembl: ENSG00000157259
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8WUU5
 • LOVD: GATAD1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.