Orphanet: histidine triad nucleotide binding protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HINT1 - histidine triad nucleotide binding protein 1

 • Synonim(y) : PKCI-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : HINT, Histidine triad nucleotide-binding protein, PRKCNH1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q23.3
 • OMIM: 601314
 • HGNC: 4912
 • UniProtKB: P49773
 • Genatlas: HINT1
 • Ensembl: ENSG00000169567
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: HINT1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.