Orphanet: ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UQCRC2 - ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2

 • Synonim(y) : QCR2, UQCR2
 • Poprzednie symbole i nazwy : ubiquinol-cytochrome c reductase core protein II
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p12.2
 • OMIM: 191329
 • HGNC: 12586
 • UniProtKB: P22695
 • Genatlas: UQCRC2
 • Ensembl: ENSG00000140740
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P22695
 • LOVD: UQCRC2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.