Orphanet: chromosome 12 open reading frame 57
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

C12ORF57 - chromosome 12 open reading frame 57

 • Synonim(y) : C10, gene rich cluster C10 gene, GRCC10
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12p13.31
 • OMIM: 615140
 • HGNC: 29521
 • UniProtKB: Q99622
 • Genatlas: C12orf57
 • Ensembl: ENSG00000111678
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: C12ORF57

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.