Orphanet: SWISNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMARCE1 - SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.