Orphanet: kinesin family member 1C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KIF1C - kinesin family member 1C

 • Synonim(y) : SPAX2, SPG58
 • Poprzednie symbole i nazwy : SAX2, spastic ataxia 2 (autosomal recessive)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p13.2
 • OMIM: 603060
 • HGNC: 6317
 • UniProtKB: O43896
 • Genatlas: KIF1C
 • Ensembl: ENSG00000129250
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43896
 • LOVD: KIF1C

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.