Orphanet: spalt like transcription factor 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SALL2 - spalt like transcription factor 2

 • Synonim(y) : Hsal2, KIAA0360, ZNF795
 • Poprzednie symbole i nazwy : sal (Drosophila)-like 2, sal-like 2 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q11.2
 • OMIM: 602219
 • HGNC: 10526
 • UniProtKB: Q9Y467
 • Genatlas: SALL2
 • Ensembl: ENSG00000165821
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y467
 • LOVD: SALL2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.