Orphanet: lipoic acid synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LIAS - lipoic acid synthetase

 • Synonim(y) : LAS, Lipoyl synthase, mitochondrial
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p14
 • OMIM: 607031
 • HGNC: 16429
 • UniProtKB: O43766
 • Genatlas: LIAS
 • Ensembl: ENSG00000121897
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43766
 • LOVD: LIAS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.