Orphanet: glutaminyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

QARS - glutaminyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : glutamine tRNA ligase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p21.31
 • OMIM: 603727
 • HGNC: 9751
 • UniProtKB: P47897
 • Genatlas: QARS
 • Ensembl: ENSG00000172053
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P47897
 • LOVD: QARS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.