Orphanet: ribonuclease H1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RNASEH1 - ribonuclease H1

 • Synonim(y) : RNase H1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p25.3
 • OMIM: 604123
 • HGNC: 18466
 • UniProtKB: O60930
 • Genatlas: RNASEH1
 • Ensembl: ENSG00000171865
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: RNASEH1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.