Orphanet: eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EEF1A2 - eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2

 • Synonim(y) : EEF1AL, HS1
 • Poprzednie symbole i nazwy : STN, STNL, statin, statin-like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.33
 • OMIM: 602959
 • HGNC: 3192
 • UniProtKB: Q05639
 • Genatlas: EEF1A2
 • Ensembl: ENSG00000101210
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q05639
 • LOVD: EEF1A2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.