Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class Y
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGY - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class Y

 • Synonim(y) : MGC14156
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphatidylinositol glycan, class Y
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q22.1
 • OMIM: 610662
 • HGNC: 28213
 • UniProtKB: Q3MUY2
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000255072
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PIGY

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.