Orphanet: connector enhancer of kinase suppressor of Ras 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CNKSR2 - connector enhancer of kinase suppressor of Ras 2

 • Synonim(y) : CNK2, KIAA0902, KSR2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.12
 • OMIM: 300724
 • HGNC: 19701
 • UniProtKB: Q8WXI2
 • Genatlas: CNKSR2
 • Ensembl: ENSG00000149970
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8WXI2
 • LOVD: CNKSR2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.