Orphanet: biglycan
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BGN - biglycan

 • Synonim(y) : biglycan proteoglycan, DSPG1, SLRR1A
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 301870
 • HGNC: 1044
 • UniProtKB: P21810
 • Genatlas: BGN
 • Ensembl: ENSG00000182492
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P21810
 • LOVD: BGN

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.