Orphanet: cadherin EGF LAG seven pass G type receptor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CELSR1 - cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1

 • Synonim(y) : ADGRC1, adhesion G protein-coupled receptor C1, CDHF9, flamingo homolog 2 (Drosophila), FMI2, HFMI2, ME2
 • Poprzednie symbole i nazwy : cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, flamingo (Drosophila) homolog
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.31
 • OMIM: 604523
 • HGNC: 1850
 • UniProtKB: Q9NYQ6
 • Genatlas: CELSR1
 • Ensembl: ENSG00000075275
 • IUPHAR-DB: 178
 • Reactome: -
 • LOVD: CELSR1

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.