Orphanet: peripheral myelin protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PMP2 - peripheral myelin protein 2

 • Synonim(y) : FABP8, M-FABP, MP2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q21.13
 • OMIM: 170715
 • HGNC: 9117
 • UniProtKB: P02689
 • Genatlas: PMP2
 • Ensembl: ENSG00000147588
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PMP2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.