Orphanet: STE20 related adaptor alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

STRADA - STE20 related adaptor alpha

 • Synonim(y) : LYK5, NY-BR-96, STE20-like pseudokinase, Stlk, STRAD
 • Poprzednie symbole i nazwy : STE20-related kinase adaptor alpha
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q23.3
 • OMIM: 608626
 • HGNC: 30172
 • UniProtKB: Q7RTN6
 • Genatlas: STRADA
 • Ensembl: ENSG00000266173
 • IUPHAR-DB: 2227
 • Reactome: Q7RTN6
 • LOVD: STRADA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.