Orphanet: tryptophanyl tRNA synthetase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

WARS1 - tryptophanyl-tRNA synthetase 1

 • Synonim(y) : IFP53, tryptophan tRNA ligase 1, cytoplasmic
 • Poprzednie symbole i nazwy : IFI53, tryptophanyl-tRNA synthetase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q32.2
 • OMIM: 191050
 • HGNC: 12729
 • UniProtKB: P23381
 • Genatlas: WARS
 • Ensembl: ENSG00000140105
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P23381
 • LOVD: WARS1

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.