Orphanet: diphosphoinositol pentakisphosphate kinase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PPIP5K2 - diphosphoinositol pentakisphosphate kinase 2

 • Synonim(y) : CFAP160, KIAA0433, VIP2
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNB100, HISPPD1, deafness, autosomal recessive 100, histidine acid phosphatase domain containing 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q21.1
 • OMIM: 611648
 • HGNC: 29035
 • UniProtKB: O43314
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000145725
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43314
 • LOVD: PPIP5K2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.