x

Hledat článek pro odborníky

* (*) povinné pole

Další možnost(i) vyhledávání

Informace

Orphanet poskytuje přístup k odborné encyklopedii, souboru odborných článků a recenzovaných článků. Tato encyklopedie zahrnuje: přehledové články, pokyny pro klinickou praxi, diagnostická kritéria, pokyny pro genetické testování, praktickou genetiku, přehledy klinické genetiky, pokyny pro mimořádné situace, pokyny pro anestezii, přehledy zdravotních postižení a souhrnné informace o nemoci v jiných než 7 jazycích Orphanet.

Chcete-li získat přístup k těmto informacím, zadejte požadovaný název nemoci.

Upozornění

Informace v Orphanetu jsou pravidelně aktualizovány. Může se stát, že mezi aktualizacemi dojde k novým poznatkům a tím pádem se na webových stránkách nová informace ještě neobjeví. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí, na základě poskytnutých informací, je odborníkům vždy doporučeno podívat se na nejnovější publikace. Text týkající se informací o vzácných onemocněních zatím není k dispozici ve všech 7 jazycích užívaných Orphanet.

Tyto obecné texty se nemusí vztahovat na konkrétní případy z důvodu velké proměnlivosti projevů nemoci. Některé informace mohou být šokující. Je nanejvýš důležité zkontrolovat, zda jsou poskytnuté informace pro konkrétní případ relevantní či nikoli.

Informace z Orphanetu nemají nahradit profesionální zdravotní péči. Orphanet nenese odpovědnost za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.