Orphanet: Caroli disease
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba Caroliego

ORPHA:53035

Classification level: Disorder
  • Synonim(y): -
  • Rozpowszechnienie: Unknown
  • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny or Nie dotyczy 
  • Wiek początku: W każdym wieku
  • ICD-10: Q44.6
  • OMIM: 600643
  • UMLS: C0162510  C1833541
  • MeSH: C531647  D016767
  • GARD: 6002
  • MedDRA: 10013003

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.