Orphanet: Pierwotna hipomagnezemia rodzinna z hiperkalciurią i nefrokalcynozą z ciężkim zajęciem narządu wzroku
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Pierwotna hipomagnezemia rodzinna z hiperkalciurią i nefrokalcynozą z ciężkim zajęciem narządu wzroku

ORPHA:2196

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • FHHNC z ciężkim zajęciem narządu wzroku
  • Hiperkalciuria - obustronna szczelina plamki
  • Zespół Meiera, Blumberga i Imahorna
 • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: E83.4
 • OMIM: 248190
 • UMLS: C1855466  C2931121
 • MeSH: -
 • GARD: 3451
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.