Orphanet: Candidose cutano muqueuse chronique
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry

ORPHA:1334

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • CMC
  • Przewlekła kandydoza śluzowo-skórna
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny or Autosomalny dominujący 
 • Wiek początku: Okres niemowlęcy, Dzieciństwo
 • ICD-10: B37.2
 • OMIM: 114580  247650  252250  607644  613108  613953  613956  615527  616445
 • UMLS: C0006845
 • MeSH: D002178
 • GARD: 1077
 • MedDRA: 10009007

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.