x

Zoek een weesgeneesmiddel

* (*) verplicht veld

Andere zoekoptie(s)

Help

De lijst van weesgeneesmiddelen in de Orphanet-database omvat alle bestanddelen terug in verschillende stadia van ontwikkeling die een aanwijzing als weesgeneesmiddel kregen voor ziekte(n) die in Europa als zeldzaam worden beschouwd, ongeacht of ze al dan niet verder werden ontwikkeld om geneesmiddelen te worden met een vergunning voor het in de handel brengen.

De Orphanet-database bevat ook medicijnen zonder aanduiding als weesgeneesmiddel als ze een vergunning voor het in de handel brengen hebben gekregen met een specifieke vermelding voor een zeldzame ziekte.

Er worden ook geneesmiddelen opgenomen in de database die getest worden in een klinische studie die betrekking heeft op een zeldzame ziekte ook indien ze geen wettelijke status hebben.

Zoek op ziekte: Vul de naam of ORPHA nummer in van de ziekte die u opzoekt om de lijst van weesgeneesmiddelen voor deze ziekte te zien.

Zoek op substantie/ handelsnaam: U kan een geneesmiddel opzoeken met de commerciŽle naam of de naam van de stof zoals de chemische naam, naam van de code of de algemene naam (bv. INN : International Non-proprietary Name).

De aanduiding van weesgeneesmiddel is een wettelijke procedure die toelaat om een geneeskundige stof met mogelijk therapeutische werking aan de stellen voor een zeldzame ziekte vůůr de eerste toediening bij mensen of tijdens de klinische ontwikkeling.

De precieze therapeutische indicatie wordt nadien bepaald op het ogenblik van de toewijzing van de vergunning voor het in de handel brengen. Deze procedure werd in Europa vastgelegd door de Regulation on Orphan Medicinal Products (EC) No 141/2000 en in de VS door de ę Orphan Drug Act Ľ.

Gerelateerde gegevens van Orphanet zijn toegankelijk in een geaggregeerd formaat via Orphadata na ondertekening van een Data Transfer Akkoord/Dienstencontract.

Waarschuwing

De informatie op Orphanet wordt regelmatig bijgewerkt. Het is echter mogelijk dat er vertraging is tussen de toekenning van een nieuwe toewijzing/goedkeuring en hun publicatie op Orphanet. Experts worden aangemoedigd steeds de meest recente publicaties te raadplegen alvorens beslissingen te nemen op basis van de verschafte informatie.

Orphanet kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schadelijk, onvolledig of verkeerd gebruik van informatie uit de Orphanet database.

Orphanet erkent de bijdragen van de European Medicines Agency (EMA) aan de productie van de database van weesgeneesmiddelen in Europa. Dit project was een initiatief van het Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) van het EMA. Verschillende leden van het COMP hebben individueel bijgedragen tot de ontwikkeling van de database die door het COMP werd onthaald als een belangrijk hulpmiddel voor alle partijen. De database werd volledig en autonoom ontwikkeld door Orphanet , waarbij gebruik werd gemaakt van publieke en private financiering en publiek beschikbare gegevens. och het EMA noch het COMP zijn dus verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de database.

De Orphanet database van weesgeneesmiddelen werd ontwikkeld dankzij de mede-financiering van de volgende instellingen en befrijven:

  • Leem
  • novartis
  • pfizer
  • Merck Serono
  • PharmaMar
  • Genzyme
  • Biomarin