Orphanet: Search for an orphan drug
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Rilonacept

RILONACEPT REGENERON      
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : IL1 TRAP
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : EuropeUSA
  • Orphan designation withdrawn  - Europe

  • Lista chorób
   • CINCA syndrome
   • Muckle-Wells syndrome
   • Familial cold urticaria
   • Cryopyrin-associated periodic syndrome
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • CINCA syndrome
   • Muckle-Wells syndrome
   • Familial cold urticaria
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia