Orphanet: Tobramycin inhalation solution
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Tobramycin (inhalation solution)

TOBI   TOBRAMYCIN PARI   
  • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Tobramycin
  • Nazwa kodu : -
  • Nazwa chemiczna lub opis : -
  • Typ produktu : Ingredient/substance
  • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
  • Desygnacja sieroca : USAAustralia

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia