x

Hledat pacientskou organizaci

* (*) povinné pole

ASENKAWA - Asociación enfermedad de Kawasaki

Navzdory naŇ°emu √ļsil√≠ zajistit aktu√°ln√≠ data nebyla tato datab√°ze ovńõŇôena 12/09/2016
  • Telefon : 34 627 306 969
  • DalŇ°√≠ telefonn√≠ kontakt : -
  • Fax : -
  • Kontakt :
  • Zemńõpisn√© pokryt√≠ : National
Poslední aktualizace: September 2016

ńĆ√°st

SPAIN

MADRID

Federaci√ɬ≥n Espa√ɬĪola de Enfermedades Raras

DoplŇąuj√≠c√≠ informace

DalŇ°√≠ informace o t√©to organizaci

Specializovan√© soci√°ln√≠ sluŇĺby

Dokumenty obsaŇĺen√© na t√©to webov√© str√°nce jsou k dispozici pouze pro informańćn√≠ √ļńćely. √öńćelem tohoto materi√°lu nen√≠ v Ňĺ√°dn√©m pŇô√≠padńõ nahradit profesion√°ln√≠ l√©kaŇôskou p√©ńći kvalifikovan√Ĺm odborn√≠kem a nemńõl by b√Ĺt proto pouŇĺ√≠v√°n jako z√°klad pro diagnostiku nebo l√©ńćbu.