Orphanet: Severe early onset axonal neuropathy due to MFN2 deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Ciężka wczesna neuropatia aksonalna spowodowana niedoborem MFN2

ORPHA:90118

 • Synonim(y):
  • AR-CMT2, typ Ouvriera
  • Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha, typ Ouvriera
  • SEOAN z powodu niedoboru MFN2
 • Rozpowszechnienie: -
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: G60.0
 • OMIM: -
 • UMLS: -
 • MeSH: -
 • GARD: -
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.