Orphanet: Rejestry i Biobanki
x

Wyszukaj rejestr/biobank

*(*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat:

  • - Rejestrów pacjentów: systematycznie zbierane dane kliniczne w celach badawczych dotyczące konkretnej choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich zarządzane przez wyznaczony organ. Pojedyncze rejestry pacjentów lub sieci rejestrów pacjentów (krajowe lub międzynarodowe) muszą znajdować się w jednym z krajów konsorcjum Orphanetu. Rejestry spoza konsorcjum Orphanetu mogą zostać uwzględnione jeżeli spełniają kryteria Orphanetu.
  • - Baza wariantów: bazy danych mutacji opisanych jako mutacje sprawcze dla wybranej choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich, posiadające interfejs dostępny on-line, zarządzane przez wyznaczony organ.
  • - Biobanki: jakiekolwiek systematyczne, otwarte na współpracę rejestry próbek biologicznych zbierane w celach badawczych, ukierunkowane na choroby rzadkie.

Wpisz nazwę wybranej choroby lub Nazwa/symbol genu aby uzyskać dostęp do informacji.

Wyniki można sortować zarówno według regionu geograficznego (kraju, regionu i miasta, w porządku alfabetycznym), lub według specyfiki (od rejestrów dotyczących wybranej choroby do tych skupionych wokół grupy chorób, do której należy szukana choroba).

Za pośrednictwem Orphadata, po podpisaniu umowy dotyczącej transferu danych / umowy dotyczącej świadczenia usług, możesz uzyskać dostęp do powiązanych zbiorów danych Orphanet w zagregowanym formacie.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zasoby związane z badaniami (projekty badawcze, badania kliniczne, rejestry pacjentów, biobanki i bazy danych mutacji) są rejestrowane w Orphanecie jeżeli zostały ufundowane przez członka agencji Międzynarodowego Konsorcjum ds. Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC, lista członków jest dostępna tutaj), a są zlokalizowane w kraju, w którym nie działa zespół Orphanetu.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.