x

Hledat výzkumný projekt

* (*) povinné pole

Nápověda

Orphanet poskytuje informace o probíhajících a nepublikovaných výzkumných projektech výslovně zaměřených na vzácné onemocnění nebo na skupinu vzácných onemocnění a podporovaných financujícím subjektem s vědeckou komisí provádějící konkurenční výběr výzkumných projektů nebo podporovaným z řádného národního financování výzkumu. Registrovány jsou jednocentrální a národní nebo mezinárodní multicentrické výzkumné projekty.

Chcete-li získat přístup k těmto informacím, zadejte požadovaný název onemocnění nebo název/symbol genu.

Výsledky lze třídit buď geograficky (podle země, regionu a města, v abecedním pořadí), nebo podle specifičnosti (od těch, které se více zaměřují na konkrétní onemocnění, až po ty, které se specializují na skupinu onemocnění včetně onemocnění, které jste hledali).

K souvisejícím datovým sadám Orphanet v agregovaném formátu můžete přistupovat prostřednictvím služby Orphadata po podpisu dohody o přenosu dat/smlouvy o poskytování služeb.

Varování

Zdroje související s výzkumem (výzkumné projekty, klinické studie, registry pacientů, biobanky a databáze variant) jsou také registrovány v databázi Orphanet, pokud jsou financovány členskou agenturou Mezinárodní konsorcium pro výzkum vzácných nemocí (IRDiRC, seznam dostupných členů) zde) v zemi, pro které neexistuje národní tým Orphanet.

Databáze zatím nemůže být považována za úplnou. Pokud není uveden žádný výzkumný projekt pro dané onemocnění, skupinu onemocnění nebo gen, může to znamenat, že neprobíhá žádná výzkumná činnost nebo že dosud nebyly shromážděny informace, ale je také možné, že výzkumný pracovník odmítl být uveden na seznamu.

Účelem informací v Orphanetu není nahradit odbornou zdravotní péči. Orphanet nenese odpovědnost za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.