Orphanet: Análisis de factores genéticos de susceptibilidad y modificantes de fenotipo en las formas familiares y esporádicas de miastenia gravis autoinmune mediante técnicas de secuenciación masiva
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Análisis de factores genéticos de susceptibilidad y modificantes de fenotipo en las formas familiares y esporádicas de miastenia gravis autoinmune mediante técnicas de secuenciación masiva (finalizado)

Analysis of genetic susceptibility factors and phenotype modifiers in the familial and sporadic forms of autoimmune myasthenia gravis using mass sequencing techniques (terminated)

  • Typ projeku badawczego :
   • Gene search
   • Genotype-phenotype correlation
   • Natural history study
 • Strona internetowa
  • Organy finansujące :
   • INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Pobierz więcej informacji o projekcie badawczym

 • Investigator of research project

 • Dr Josep GAMEZ CARBONELL
 • Grupo de investigación del sistema nervioso periférico
 • Área de Neurociencias
 • Vall d'Hebron Institut de Recerca VHIR
 • Paseo Vall d'Hebron, 119-129
 • 08035 BARCELONA
 • SPAIN
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 34 93 274 65 96
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem :
Ostatnia aktualizacja : January 2020

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.