Orphanet: EUROGLYCAN: Vers une nouvelle ère pour l_identification et la caractérisation des erreurs innées de glycosylation FR
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

EUROGLYCAN: Vers une nouvelle ère pour l'identification et la caractérisation des erreurs innées de glycosylation - FR

EUROGLYCAN: Towards a new era for the identification and characterisation of inborn errors of glycosylation - FR

  • Typ projeku badawczego :
   • Biomarker development
   • Gene search
 • Strona internetowa
 • Ufundowane przez członka IRDiRC
  • Organy finansujące :
   • E-RARE 3
 • Investigator of research project

 • Dr François FOULQUIER
 • UGSF - Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle
 • UMR8576
 • Faculté des Sciences et Technologies - Université de Lille
 • Cité Scientifique - Bât. C9
 • 59655 VILLENEUVE D'ASCQ
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)3 20 43 48 83
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem :
 • Public funding body

 • E-RARE 3
 • ERA-Net for research programs on rare diseases - France
 • ANR - Agence Nationale de la Recherche
 • 50 avenue Daumesnil
 • 75012 PARIS
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : -
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Sierpie 2019

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.