Orphanet: Projekty badawcze
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat aktualnie trwających i niepublikowanych projektów badawczych poświęconych bezpośrednio chorobie rzadkiej lub grupie chorób rzadkich i fundowanych przez organ finansujący, który posiada komitet naukowy dokonujący selekcji zgłoszonych do konkursu projektów lub z narodowych funduszy badawczych. Rejestracji podlegają projekty krajowe i międzynarodowe, jednoośrodkowe i wieloośrodkowe.

Wpisz nazwę wybranej choroby lub Nazwa/symbol genu aby uzyskać dostęp do informacji.

Wyniki można sortować zarówno według regionu geograficznego (kraju, regionu i miasta, w porządku alfabetycznym), lub według specyfiki (od projektów dotyczących wybranej choroby do tych skupionych wokół grupy chorób, do której należy szukana choroba).

Za pośrednictwem Orphadata, po podpisaniu umowy dotyczącej transferu danych / umowy dotyczącej świadczenia usług, możesz uzyskać dostęp do powiązanych zbiorów danych Orphanet w zagregowanym formacie.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zasoby związane z badaniami (projekty badawcze, badania kliniczne, rejestry pacjentów, biobanki i bazy danych mutacji) są rejestrowane w Orphanecie jeżeli zostały ufundowane przez członka agencji Międzynarodowego Konsorcjum ds. Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC, lista członków jest dostępna tutaj), a są zlokalizowane w kraju, w którym nie działa zespół Orphanetu.

Bazy danych nie można obecnie uznać za kompletną. Jeżeli w wykazie dla danej choroby , grupy chorób lub genu nie został wymieniony żaden projekt, może to oznaczać, że aktualnie nie jest prowadzona żadna aktywność badawcza lub że jeszcze nie zostały zebrane informacje na ten temat lub badacz nie wyraził zgody na publikację informacji.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.