x

Hledat pacientskou organizaci

* (*) povinné pole

Nápověda

Orphanet poskytuje informace o pacientských organizacích, zastřešujících organizacích a aliancích věnujících se konkrétnímu vzácnému onemocnění či skupině vzácných onemocnění.

Zadejte název vzácného onemocnění pro přístup k těmto informacím.

Výsledky mohou být seřazeny geograficky (podle země, kraje a města, v abecedním pořadí), nebo dle specificity (od těch více zaměřených na konkrétní onemocnění až po ty zaměřené na skupinu onemocnění, která obsahuje onemocnění, které hledáte).

K souvisejícím datovým sadám Orphanet v agregovaném formátu můžete přistupovat prostřednictvím služby Orphadata po podpisu dohody o přenosu dat/smlouvy o poskytování služeb.

Upozornění

Pacientské organizace by měly být aktivní, komunikující, měly by poskytovat podporu a informace pacientům, měly by mít právní statut dle zákonů dané země a měly by mít určeny vedoucího či kontaktní osobu.

Pacientské orgnizace zahrnuté v databázi Orphanetu mohou být národní, evropské či mezinárodní. Jde o pacientské organizace sídlící v zemi, která je členem konzorcia Orphanet. Regionální pacientské organizace jsou zahrnuté pouze pokud není odpovídající pacientská organizace na národní úrovni. Organizace v dalších zemích mohou být zahrnuty pokude jde o aliance či členy EURORDISu a mají právní statut.

Sběr dat probíhá v konzorciu Orphanet a dále pokračuje. Proto obsah databáze nemůže být považován za vyčerpávající. Pokud pacientská organizace, zastřešující organizace či aliance není uvedena v určitém regionu či zemi, možná ještě nebyla identifikována, nebo odmítla být uvedena.

Orphanet nemůže být činěn odpovědným za škodlivé, neúplné či chybné použití kterýchkoliv informací nalezených v databázi Orphanetu.