*
(*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat specjalistów, których działalność w obszarze chorób rzadkich jest zarejestrowana w Orphanecie. Są to na przykład specjaliści i lekarze zarządzający ośrodkami eksperckimi, biolodzy w laboratoriach, badacze, reprezentanci organizacji pacjentów, koordynatorzy sieci, główni badacze w badaniach klinicznych, zarządzający lub osoby wyznaczone do kontaktu w rejestrach i biobankach oraz eksperci opracowujący lub recenzujący dane dla Orphanetu.

Wpisz nazwisko wybranego specjalisty aby uzyskać dostęp do informacji.

Ostrzeżenie

Jeżeli nazwiska eksperta brakuje w wykazie może się zdarzyć, że taka osoba nie została jeszcze zidentyfikowana lub nie wyraziła zgody na umieszczenie na liście.

Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.